Livsmedelsverket söker nya ledamöter till expertgrupp

2018-10-26

Expertgruppen för nutrition och folkhälsa ger Livsmedelsverket vetenskapligt stöd i frågor om matvanor och hälsa och bidrar till att bevaka detta forskningsområde. Nu finns möjlighet att ta in några nya ledamöter.

Vid årsskiftet går nuvarande mandatperiod ut för Expertgruppen för nutrition och folkhälsa vid Livsmedelsverket och vi har möjlighet att ta in 3-4 nya ledamöter till perioden 2019-2021.

För att komplettera gruppen söker vi särskilt någon med erfarenhet inom arbete med allergi/överkänslighet och någon med medicinsk kompetens inom våra vanligaste folksjukdomar (typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom, cancer), men även andra kompetenser kan komma i fråga. Intresseanmälan är öppen till den 25 november 2018. Därefter bedöms ansökningarna och besked skickas ut i januari 2019.

Anmälan sker via länken nedan