Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Atria Sverige AB


Anläggningsnummer

461

Postadress

Box 446, 201 24 Malmö

Kommun

MALMÖ

Län

SKÅNE LÄN

Kategori

CP

Övrig verksamhet

V-MP VI-PP(mp) CS(kf) CS(i)

Djurslag

P

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket