Vad krävs för ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang?

2018-12-03

För helt kött som köps i butik finns redan regler om ursprungsmärkning. Sommaren 2018 fick Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att utreda möjligheter att införa ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i storhushåll.

Livsmedelsverket har utrett vilka åtgärder som krävs för en svensk anmälan till EU-kommissionen om att införa obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i storhushåll.

I uppdraget ingick också att utreda konsekvenserna för myndigheter och berörda företag om nya regler om obligatorisk ursprungsmärkning införs på svenska restauranger. Resultatet av undersökningarna tyder bland annat på högre kostnader för företagen och för livsmedelskontrollen.

Höga krav för nationella regler som avviker från EU-lagstiftningen

Ett krav på ursprungsmärkning av kött och fisk på svenska restauranger skulle innebära att Sverige ställer högre krav än vad EU-reglerna gör. För att få göra det måste Sverige göra en så kallad anmälan som ska godkännas av EU-kommissionen.

Utifrån EU-lagstiftningen har Livsmedelsverket identifierat fyra underlag som behövs för att Sverige ska kunna gå vidare med processen.

  • Ett förslag till nationella bestämmelser – det vill säga ett författningsförslag.
  • En konsumentundersökning. För att få avvika från EU-lagstiftningen krävs det att landet kan visa att uppgift om ursprung är mycket viktig för konsumenterna.
  • En beskrivning av motiven för de nationella bestämmelserna. I det här fallet anser Livsmedelsverket att det primära motivet är att ge konsumenterna ytterligare möjligheter till att göra informerade val. (Eller som det uttrycks i EU-lagstiftningen – skydd av konsumenterna.)
  • En redogörelse som visar att det finns ett samband mellan vissa kvaliteter hos livsmedlet och dess ursprung. Det kan till exempel vara särskilda förhållanden som påverkar livsmedlet såsom smak.

I regeringsuppdraget ingår också att följa processen med den anmälan som Finland gjort till EU-kommissionen om ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40