Tillbaka till Köttprodukter

Lammboden Almungsgården


Anläggningsnummer

6369

Postadress

c/o Kia Viken, Stånga Almungs 519, 623 60 STÅNGA

Kommun

GOTLAND

Län

GOTLAND

Kategori

PP(mp)

Övrig verksamhet

I-CP V-MP V-MM

Djurslag

B O P

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket