EU-beslut 2019/1178 Om en tullunion mellan EU och Republiken San Marino gällande märkning och import av ekologiska produkter

2019-07-11

Om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den samarbetskommitté som inrättats genom avtalet om samarbete och tullunion mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken San Marino, å andra sidan, när det gäller tillämpliga bestämmelser avseende ekologiska produkter och märkning av ekologiska produkter samt ordningen för import av ekologiska produkter

Rådets beslut (EU) 2019/1178