Tillsammans försvarar vi Sverige och varandra – Totalförsvarsövning 2020

Vid kris och så kallad höjd beredskap har Livsmedelsverket uppdraget att, tillsammans med andra aktörer, planera för säker mat och säkert dricksvatten. För att klara detta på ett bra sätt deltar Livsmedelsverket i Totalförsvarsövning 2020.

Öva för att stärka motståndskraften

Totalförsvarsövning 2020 ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Den genomförs i en påhittad situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp. 

Totalförsvarsövningen övar och testar beslutsfattande, samverkan och roller, att samhällskritiska funktioner fortsätter att fungera, samt att Sverige står emot ett väpnat angrepp. Livsmedelsverket har bland annat bidragit med expertstöd kring livsmedelsförsörjning i både planering och genomförande av vissa övningsmoment.

Planera för säker mat och dricksvatten

Livsmedelsverkets uppdrag vid kris eller höjd beredskap är, precis som till vardags, att tillsammans med andra aktörer planera för att Sveriges befolkning får säker mat och säkert dricksvatten.

Livsmedelsverket samordnar:

  • kris- och beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktion, vilket innebär ett ansvar för de led där bearbetning av råvaror och försäljning av livsmedel, sker. 
  • beredskapsplanering för dricksvattenförsörjning och klimatanpassning inom dricksvattenområdet.

Livsmedelsverkets roll i totalförsvaret

Sveriges totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans. Det ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner och våra grundläggande värden: demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Senast granskad 2020-04-03