Kartläggning av bakterier på lammkött i butik

2019-03-12

Vi äter mer lammkött i Sverige nu än vi gjort tidigare. Den svenska produktionen täcker inte efterfrågan och en stor andel av köttet kommer från andra länder. En ny undersökning visar att det kan finnas Stec-bakterier på kött både från Sverige och från andra länder, men att bakterierna oftast inte är av den typ som leda till de allvarligaste sjukdomssymtomen.

Matförgiftningsbakterier kan finnas på kött av alla slag. Livsmedelsverket har analyserat drygt 300 prover av lammkött från Sverige och andra länder. Det är första gången Livsmedelsverket undersöker förekomsten av sjukdomsframkallande bakterier i lammkött. Resultatet visar att det generellt är ovanligt med sjukdomsframkallande bakterier på lammkött med undantag för Stec som hittades i var tredje köttprov.

Stec, som kallas Ehec när den smittar människor, kan i värsta fall ge allvarliga symtom som njursvikt. I 35 procent av köttet hittades Stec-bakterier, men oftast inte av den typ som kan leda till de allvarligaste symtomen. De Stec-bakterier som hittades kan leda till magsjuka med symtom som magkramper och diarré.

Hur mycket Stec-bakterier som hittades varierade med vilket land köttet kom ifrån. Flest prov med Stec hittades i irländskt kött, 64 procent av de irländska proven innehöll Stec-bakterier. 43 procent av det svenska köttet innehöll Stec-bakterier. Lägst förekomst, 19 procent, var det i kött från Nya Zeeland.

I undersökningen ingick även andra bakterier. Salmonella hittades inte i något prov och två procent av proverna innehöll campylobacter. Antibiotikaresistenta bakterier var också ovanliga och påvisades endast i två prov. Inga av proverna med campylobacter eller antibiotikaresistenta bakterier var från Sverige.

- Det verkar vara liten risk att lammkött på den svenska marknaden ska sprida Stec-bakterier som kan orsaka allvarlig sjukdom. Däremot finns en risk att drabbas av symtom som magkramper och diarré om inte köttet hanteras hygieniskt i köket, säger Mats Lindblad smittskyddssamordnare på Livsmedelsverket.

Råd för att minska risken för att bli smittad med STEC och andra bakterier

  • Var noga med hygienen - tvätta händerna noga innan och efter du tagit i rått kött.
  • Håll isär rått kött från andra livsmedel, särskilt de som är färdiga att ätas, till exempel grönsakssallad.
  • Diska knivar och skärbrädor noga när du skurit rått kött. Då förhindrar du att bakterier förs över från ett livsmedel till ett annat via redskap eller arbetsytor.
  • Genomstek alltid köttfärs - genom att hetta upp ordentligt dör eventuella Stec-bakterier.