Nordisk Metodikkommitté för Livsmedel (NMKL)

NMKL är ett samarbetsforum för nordiska experter inom livsmedelsanalyser inom både offentlig och privat sektor och som startade år 1946.

NMKL har som mål att:

  • Vara ett nordiskt nätverk för experter inom analyser av livsmedel
  • Utarbeta analysmetoder/tester för livsmedel
  • Certifiera test-kit och alternativa analysmetoder
  • Utarbeta vägledningar för laboratorier
  • Arrangera kurs/workshops/seminarier om livsmedelsanalyser
  • Internationellt främja nordiska intressen vad gäller validering och standardisering av analysmetoder.

NMKL har utvecklat och validerat drygt 200 analysmetoder inom mikrobiologi, kemi och sensorrik. Metoderna är godkända att använda i offentlig kontroll och används i hög grad vid nordiska livsmedelslaboratorier men även utanför Norden. NMKL utarbetar också vägledningar/procedurer för olika aspekter av laborativt arbete inom livsmedelsanalys. Både metoder och vägledningar ges ut på ett skandinaviskt språk och på engelska och finns tillgängliga via NMKL:s hemsida.

Alla de nordiska länderna har en nationalkommitté och den svenska kommittén leds av Joakim Engman, Livsmedelsverket.

NMKL leds av ordförande Dag Grønningen från Norge och Generalsekreteraren Nina Skall Nielsen från Danmark. Mer information om NMKL och hur man får tillgång till NMKL-metoder finns på nedanstående adress.

Senast granskad 2019-12-16