Fortsatt arbete för minskat matsvinn

2019-08-27

Hösten är här och arbetet för att minska matsvinnet fortsätter på flera håll. I slutet av september bjuder vi in branschen till ett möte om arbetet för minskat svinn. Nu finns också riktlinjer som stöd för de företag som vill använda nyorden för minskat matsvinn – svinniska. Och inom kort ska matsvinnet i offentliga måltider kartläggas i en nationell mätning. 

Nyheten skickas ut på nytt på grund av tidigare tekniskt fel.

Fler gör mer - på väg mot halverat matsvinn 2030 

Hur kan vi samverka för att minska matsvinnet? Den 30 september bjuder projektet Regeringsuppdrag för minskat matsvinn 2017–2019 (Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket) in branschen till ett möte för att uppmärksamma alla goda insatser som redan görs och vad som behöver göras framöver. Anmäl dig senast den 20 september. Läs mer nedan:

www.livsmedelsverket.se/inbjudanflergormer

Prata svinniska - riktlinjer

Vill du använda Livsmedelsverkets nyord för minskat matsvinn – svinniska? Nu finns riktlinjer för livsmedelsföretag som vill göra egna kampanjer utifrån Livsmedelsverkets koncept. Via länken hittar du riktlinjerna och exempel på material:

https://www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-publikationer/material/riktlinjer-for-prata-svinniskan

Kartläggning av matsvinn inom offentliga måltider

Nu genomförs den första nationella kartläggningen av mängden matsvinn inom offentliga måltider. Målet med kartläggningen, som drar igång inom kort, är att få fram statistik som kan användas för att följa de offentliga kökens arbete för att minska matsvinnet. Här kan du läsa mer om kartläggningen:

https://www.livsmedelsverket.se/kartlaggningmatsvinn