Ändring av EU-förordning 2016/127 Om krav avseende modersmjölksersättning Ändrad genom EU-förordning 2019/828

2019-05-27

Om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/127 vad gäller kraven avseende vitamin D i modersmjölksersättning och kraven avseende erukasyra i modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/828