Säkra måltider

En pusselbit ur måltidsmodellen med texten säker.

All mat som serveras ska vara säker att äta och matgästerna ska kunna känna sig trygga i att inte bli sjuka av maten. Personalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet och det ska finnas rutiner för hur risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas, även då matgäster hjälper till med mat- och måltidsförberedelser.

Lagen säger att den som är ansvarig för köket också ansvarar för att maten som serveras är säker. Det gäller överallt, oavsett hur stor verksamheten är. Livsmedelslagstiftningen är målstyrd och går inte in på detaljer. Maten ska vara säker att äta men lagen tillåter olika sätt att säkerställa detta. Att matgästerna är delaktiga i matlagningen på exempelvis förskolan eller äldreboendet är värdefullt ur flera aspekter. Detta är fullt möjligt under förutsättning att man har bra hygienrutiner.

Det behövs särskilda rutiner för att säkerställa att matgäster med allergi och överkänslighet inte blir sjuka av maten. Tydlig information om maträtternas innehåll ökar matgästernas trygghet och möjlighet att själva välja eller välja bort.

Måltidsmodellen

Senast granskad 2020-02-12