Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Styckarna i Åstorp AB


Anläggningsnummer

553

Postadress

Box 175, 265 33 Åstorp

Kommun

ÅSTORP

Län

SKÅNE LÄN

Kategori

MM

Övrig verksamhet

I-CP CS(kf)

Djurslag

B O P

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket