Branschriktlinjer

Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Företagarna måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter, men nationella branschriktlinjer är frivilliga att följa.

I en nationell branschriktlinje kan många olika lösningar presenteras. Genom att de handlar om en specifik verksamhet kan de bli mer konkreta och därmed lättare att följa. Nationella branschriktlinjer har bedömts av Livsmedelsverket.

För dig som ska starta arbetet med att ta fram en nationell branschriktlinje finns mer information nedan.

Branschriktlinjer per ämnesområde

Branschriktlinjerna listas nedan i alfabetisk ordning efter ämnesområde, de flesta är pdf-filer och öppnas i nytt fönster.

Senast granskad 2021-06-21