Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

HKScan Sweden AB


Anläggningsnummer

080

Postadress

-, 291 81 Kristianstad

Kommun

KRISTIANSTAD

Län

SKÅNE LÄN

Kategori

SH CP

Övrig verksamhet

V-MSM XIII-PP(st)

Djurslag

P

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket