Ny kontrollförordning – så påverkas företagen

2019-12-13

Från 14 december 2019 genomförs den svenska livsmedelskontrollen enligt en ny kontrollförordning. För de flesta företag innebär detta inga märkbara förändringar.

Mycket av kontrollmyndigheternas arbete styrs av EU-lagstiftning som talar om hur kontrollen i livsmedelkedjan i alla EU-medlemsstater ska genomföras. Den 14 december 2019 började stora delar av förordning (EU) 2017/625 samt ett flertal andra nya EU-förordningar om offentlig kontroll att gälla och samtidigt upphörde bland annat förordningarna (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 854/2004, vilka tidigare reglerade kontrollmyndigheternas arbete.

Den nya lagstiftningen innebär en del nyheter för kontrollmyndigheterna. Några av ändringarna kommer att märkas ute hos företagen som får kontroll, men i det stora hela fortsätter livsmedelskontrollen som tidigare. En nyhet är att det myndigheterna tidigare kallade för extra offentlig kontroll nu kallas kontroll som ursprungligen inte var planerad.

Avgifterna inom livsmedelskontrollen regleras i första hand i svenska förordningar och under 2020 kommer dessa att ses över med anledning av den nya kontrollförordningen. Förslaget om efterhandsdebitering ingår i den översynen och ny nationell lagstiftning om avgifter i livsmedelskontrollen beräknas vara på plats till 2021.