Så gör Livsmedelsverket det enklare för livsmedelsföretagen

2018-05-07

Tydligare information, likvärdig livsmedelskontroll och effektivare exportstöd är tre områden där Livsmedelsverket kan förenkla och förbättra stödet till livsmedelsföretagen. Det blev tydligt i Förenklingsresan – myndigheternas satsning för att fördjupa dialogen med företagen och förenkla deras vardag.

2015 inledde Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tillväxtverket tillsammans Förenklingsresan för livsmedelsindustrin. Målet var att förstå hur myndigheterna, tillsammans och var för sig, kan förenkla och förbättra företagarnas vardag och på bästa sätt bidra till utveckling, tillväxt och exportkraft.

– Vi har mött en stor entusiasm från alla för att vi startade Förenklingsresan. Den har gett oss goda insikter om utmaningar som företagen tampas med, där vi kan vara med och underlätta. Och dialogen slutar inte här, vi vill utveckla den ännu mer, säger generaldirektör Annica Sohlström.

Uppföljning av Förenklingsresans handlingsplan

Livsmedelsverket har nu gjort en uppföljning av den handlingsplan som myndigheterna tog fram efter resan. Den sammanfattar Livsmedelsverkets aktiviteter inom förbättringsområdena – exportstöd, tydligare information, likvärdig livsmedelskontroll och mer ändamålsenliga regler.

– Resultaten från Förenklingsresan går hand i hand med målen för den nationella livsmedelsstrategin, säger Annica Sohlström.

Snabbare, effektivare, öppnare

Uppföljningen lyfter exempel på aktiviteter för att skapa förutsättningar för snabbare godkännanden av nya marknader och en ökad export, för att effektivisera livsmedelskontrollen och en ännu öppnare kommunikation mellan myndigheter och företag. I uppföljningen beskrivs även hur Livsmedelsverket ser på den framtida utvecklingen.

 

Ytterligare information för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018 – 17 53 40