Produktion, handel & kontroll

Vilka regler finns för mig som livsmedelsföretagare. Hur fungerar den offentliga kontrollen? Här hittar du fakta om  produktion, handel och kontroll av livsmedel.

Lastbil på väg
Brexit - handel med Storbritannien

Det är viktigt att du som företagare förbereder dig på hur brexit kan påverka din handel med Storbritannien.

Kvinnor köper korv över disk
Vill du starta ett mindre livsmedelsföretag?

Här finns information och broschyrer som vänder sig till dig som vill starta eller driver ett mindre livsmedelsföretag

Livsmedelsinspektör
Vem gör vad i offentlig kontroll?

Offentlig kontroll är myndigheternas kontroll av livsmedelsföretag och livsmedel hela vägen från producent till konsument.

Senast granskad 2019-08-27