Nyheter för livsmedelsföretagare

Här listar vi nyheter för livsmedelsföretagare.

 • Webbinarium om samarbete för fler asiatiska exportmarknader

  Kommerskollegium, Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet, Business Sweden och Livsmedelsverket höll i tisdags ett kunskaps-webbinarium för svenska ambassader och Business Sweden-personal i Sydostasien. Syftet var att prata om hur ambassaderna kan bidra i myndigheternas arbete med att öppna fler asiatiska exportmarknader för svenska livsmedelsföretag.

  2018-05-31 -

 • Livsmedelsföretagen är viktiga för det nya totalförsvaret

  Vet du om att ditt företag är en del av det civila försvaret? Det är ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i Europa. Därför arbetar Sverige med att återskapa ett totalförsvar. Totalförsvaret består av två delar, militärt och civilt försvar. Civilt försvar handlar om att skydda befolkningen, säkerställa att samhällsviktiga funktioner fortsätter att fungera vid kris och krig, och att ge stöd till det militära försvaret. Alla samhällets delar är med – myndigheter, kommuner, landsting, frivilligorganisationer – och privata företag.

  2018-05-23 -

 • Uppföljning av myndigheternas Förenklingsresa för livsmedelsindustrin

  2015 - 2016 genomförde Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tillväxtverket tillsammans en Förenklingsresa för livsmedelsindustrin. Nu har Livsmedelsverket gjort en uppföljning av den handlingsplan som upprättades efter resan, med aktiviteter för bland annat tydligare information, likvärdig livsmedelskontroll och effektivare exportstöd.

  2018-05-07 -

 • Säker mat i samlingslokaler - uppdaterade branschriktlinjer

  De nationella branschriktlinjerna för säker mat i samlingslokaler har reviderats. Riktlinjerna har bedömts av Livsmedelsverket och de finns nu tillgängliga på Livsmedelverkets webbplats.

  2018-04-17 -

 • Vad får man skriva kring bäst-före-datum?

  Mat som märks med ett bäst-föredatum går ofta bra att äta även efter det att datumet har passerats. För att minska matsvinnet hos konsumenterna är det viktigt att de får kunskap om att datummärkningen inte säger allt om ett livsmedels hållbarhet, att de kan använda sina sinnen och titta -lukta–smaka. 

  2018-03-28 -

 • Resultat från kontrollprojekt om tillsatser

  Under hösten 2017 genomförde Livsmedelsverket ett samordnat kontrollprojekt om kontroll av tillsatser. Deltog gjorde 6 kommunala kontrollmyndigheter och tre av livsmedelsverkets regionala avdelningar. Nu finns resultaten i en rapport från Livsmedelsverket.  

  2018-03-23 -

 • Ingen salmonellaprovtagning av kycklingkött från Danmark

  Från 22 mars 2018 behöver inte längre sändningar med kött av slaktkyckling avsända från Danmark vara provtagna för salmonella och inte heller åtföljas av handelsdokument.

  2018-03-21 -

 • Branschriktlinjer för butik är uppdaterade

  Svensk dagligvaruhandel har reviderat de nationella branschriktlinjerna Säker mat i din butik. Riktlinjerna har bedömts av Livsmedelsverket och de finns nu tillgängliga på Livsmedelverkets webbplats.

  2018-03-21 -

 • Nu finns vägledningen om Nyckelhålet i Kontrollwiki

  Nu är den tidigare vägledningen om Nyckelhålet omarbetad och inlagd i Kontrollwiki. Här finns information om hur symbolen får användas och tolkning av de regler som styr området.

  2018-03-19 -

 • Nu finns gränsvärden för glycidylestrar i barnmat och vegetabiliska fetter

  Gränsvärdena har tagits fram snabbt efter att Efsa presenterade sin riskvärdering om glycidylestrar och 3-MCPD i maj 2016.

  2018-03-09 -