Nyheter för livsmedelsföretagare

Här listar vi nyheter för livsmedelsföretagare.

 • Nyheter i Kontrollwiki - Aromer och honung

  Nu kan du läsa om aromer och honung i Kontrollwiki - webbplatsen för fördjuping som blir mer och mer fullständig.

  2018-11-01 -

 • Förtydligande om märkning av frukt och grönt som inte håller måttet

  Jordbruksverket har gjort ett förtydligande av en regeltolkning som gör det enklare för butiker att minska svinnet av frukt och grönt. Produkter som inte längre uppfyller kvalitetskraven kan märkas med exempelvis "Ät snart".

  2018-10-22 -

 • Uppdaterade branschriktlinjer för hantverksmässig osttillverkning

  De nationella branschriktlinjerna för hantverksmässig osttillverkning som togs fram av Eldrimner 2009 är uppdaterade och bedömda av Livsmedelsverket. De finns nu publicerade på Livsmedelsverkets webbplats.

  2018-10-15 -

 • Klimatanpassning i livsmedelssektorn

  Det vackra badvädret till trots har denna sommar vittnat om en svår situation med torka och foderbrist som kan komma att bli vanligare i framtiden. Samhället och livsmedelssektorn behöver anpassa sig till ett förändrat klimat. Klimatanpassning handlar om att hantera konsekvenserna av klimatförändringarna, både de kända och okända, och kompletterar arbetet med utsläppsminskningar.

  2018-10-05 -

 • Ursprung för den primära ingrediensen

  EU-kommissionen är färdiga med tillämpningsregler om när och hur ursprunget för den primära ingrediensen i ett livsmedel ska anges. Det handlar om livsmedel som är ursprungsmärkta men där den primära ingrediensen har annat ursprung en livsmedlet som helhet. Reglerna ska tillämpas från och med den 1 april 2020

  2018-09-10 -

 • Registrera dig som livsmedelsföretag om du säljer fröer för groddning

  Livsmedelsverket uppmanar alla företag som säljer fröer till groddning att registrera sig som livsmedelsföretag hos kommunen. Genom den åtgärden ökar spårbarheten och vi kan minska omfattningen av allvarliga sjukdomsutbrott.

  2018-08-30 -

 • Kommunala verksamheter får sälja, skänka och ta emot överbliven mat

  Kommuner får sälja mat som blivit över, skänka till välgörenhet och själva ta emot livsmedel som skänks, även om det viktigaste förstås är att arbeta för att minska matsvinnet så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan.

  2018-08-29 -

 • Minska svinnet i livsmedelskedjan – Workshop om matsvinn

  Vi behöver minska svinnet i hela livsmedelskedjan. Vad kan underlätta för din organisation att ta nästa steg? Anmäl dig till RISE Challenge Workshop senast 1 september!

  2018-08-28 -

 • Dricksvatten och mat i ett nytt klimat – viktiga frågor på Klimatanpassning Sverige 2018

  Det finns fortfarande platser kvar på konferensen Klimatanpassning Sverige i Stockholm den 6 september. Här presenteras aktuell kunskap om utmaningarna med ett förändrat klimat.

  2018-08-27 -

 • Klimatanpassning av livsmedelssektorn

  Klimatet förändras och livsmedelssektorn ställs inför nya utmaningar. Livsmedelsverket visar i sin plan för klimatanpassning hur livsmedelssektorn och Livsmedelsverkets verksamhet kan påverkas av klimatförändringarna.

  2018-08-23 -