Nyheter för livsmedelsföretagare

Här listar vi nyheter för livsmedelsföretagare.

 • Omarbetad säkerhetshandbok för små och medelstora företag

  Livsmedelsföretag har en stor betydelse för ett fungerande samhälle. Om produktionen eller leveranser utsätts för störningar så påverkas snabbt tillgången på mat och dryck i butiker. Därför publicerar Livsmedelsverket en förebyggande, övergripande säkerhetshandbok med information och praktiska verktyg för små och medelstora företag.

  2019-01-22 -

 • Undersökning om klimatanpassning i livsmedelsföretag är klar

  Försämrad tillgång och kvalitet på råvaror/insatsvaror, värmestress hos djur och brutna kylkedjor är några av de konsekvenser livsmedelsföretag väntar sig av klimatförändringarna.

  2018-12-18 -

 • Se föredrag från Mötesplats livsmedelsförsörjning

  Missade du Mötesplats livsmedelsförsörjning om hur vi tillsammans kan säkerställa mat på borden oavsett samhällsstörning? Se då filmade föredrag på vår webbplats.

  2018-12-18 -

 • Anmälan öppen för Vintermötet

  Välkomna att anmäla er till Livsmedelsverkets vintermöte den 7 mars 2019 i Stockholm. Temat för mötet är Hållbar mat i en föränderlig värld.

  2018-12-14 -

 • Dom från Högsta förvaltningsdomstolen om kosttillskott

  Kosttillskott kan inte längre beläggas med saluförbud med hänvisning till höga halter av vitaminer eller mineraler. Det är resultatet av den dom som Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 13 november 2018

  2018-12-11 -

 • Det som mäts är det som syns – ny nationell metod för matsvinnsmätning i storkök

  För att kunna följa upp och analysera orsakerna till matsvinnet i de offentliga köken behöver svinnet mätas. Det görs idag på många olika sätt. En nationell mätmetod och en samordnande aktör har länge efterfrågats av den offentliga måltidsbranschen. Därför lanserar nu Livsmedelsverket en nationell metod för att mäta och följa upp matsvinnet.

  2018-12-05 -

 • Ändrad tid för nedkylning av livsmedel

  Information om förvaring och hantering, temperatur, rengöring och om andra allmänna kraven för livsmedelsföretag finns nu i Kontrollwiki. Riktvärdet för nedkylningstid ändras från fyra till sex timmar.

  2018-11-30 -

 • Workshop om klimatanpassning

  Välkommen till en workshop om klimatanpassning i livsmedelsföretag. Workshopen är en del av pilotprojektet Klimatanpassa limpan och äger rum den 18 januari i Stockholm.

  2018-11-26 -

 • Fullbokat på Mötesplats livsmedelsförsörjning

  Livsmedelskedjan från jord till bord har flera beroenden och aktörer och kräver planering och samverkan i förväg. Därför är det kul och bra att intresset för Mötesplats livsmedelsförsörjning den 28 november är så stort. Platserna är fyllda och du kan ta del av materialet i efterhand.

  2018-11-16 -

 • Livsmedelsverkets Vintermöte 2019

  Nu är det dags att boka in Livsmedelsverkets vintermöte 2019 i kalendern. Det blir den 7  mars 2019 i Stockholm. Temat är Hållbar mat i en föränderlig värld. Du som representerar någon del av livsmedelskedjan, från primärproduktion och förädling till distribution och handel är välkommen.

  2018-11-13 -