Nyheter för livsmedelsföretagare

Här listar vi nyheter för livsmedelsföretagare.

 • Treårsplan för samordnade kontrollprojekt

  Livsmedelsverket har beslutat om två samordnade kontrollprojekt för 2020. Projekten har inriktning mot gränshandel kött och spårbarhet kött. För åren 2021-2022 finns en preliminär plan för fem samordnade kontrollprojekt. Samtliga projekt har bäring på de operativa målen.

  2019-05-24 -

 • Samarbete i livsmedelsbranschen ska minska matsvinnet

  I måndags hölls första mötet i ett initiativ för att starta en frivillig överenskommelse inom livsmedelsbranschen för minskat matsvinn i Sverige. Medverkar gör företag och branschorganisationer från hela livsmedelskedjan. 

  2019-05-23 -

 • Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2018

  Livsmedelsverket har sammanställt de revisioner som gjorts av Sveriges livsmedelskontroll under 2018 i en rapport.

  2019-05-21 -

 • EU-gemensamma regler om mindre transfett skyddar alla

  Nu begränsas mängden transfett i alla livsmedel inom hela EU. De nya reglerna träder i kraft den 15 maj. Livsmedel som inte uppfyller kraven får fortsätta säljas till den 1 april 2021. Det nya gränsvärdet bedöms kunna skydda även dem som äter mat med mest industriellt framställt transfett – importerade kakor, kex och chips.

  2019-05-15 -

 • Ny rapport om hur klimatet förändras i Sveriges importländer

  Företagen i Sverige är beroende av importerade råvaror och insatsmedel. Som en del i stödet till livsmedelsföretagens klimatanpassning publicerar Livsmedelsverket nu en rapport som visar hur klimatet kan komma att förändras i de delar av världen som Sverige är beroende av för sin livsmedelsförsörjning.

  2019-05-08 -

 • Checklista förenklar för vattenbruk

  I slutet på april lanserades en checklista för företagare inom vattenbruk på verksamt.se.

  2019-05-07 -

 • Tips inför vattenbrist - tänk efter innan

  I delar av landet är det redan nu låga vattennivåer i de grundvattenmagasin som används för dricksvattenförsörjning. Är du förberedd för en eventuell vattenbrist?

  2019-05-02 -

 • Mer webbinformation om kontrollen av skyddade beteckningar och huvudkontor

  Livsmedelsverket har utökat informationen om skyddade beteckningar. Den nya informationen handlar om kontrollen av skyddade beteckningar. Ett område som kommer att revideras av EU-kommissionens Sante-F i juni. Dessutom har två nya sidor om kontroll av huvudkontor publicerats.

  2019-04-26 -

 • Transport av delvis nedkylda slaktkroppar

  Huvudregeln är att kött inte får transporteras från ett slakteri förrän det kylts ner högst 7 °C. Det finns undantagsregler som gör transport av delvis nedkylda slaktkroppar möjlig. I vintras användes den möjligheten och delvis nedkylda slaktkroppar transporterades från ett slakteri till en annan anläggning där de styckades.

  2019-04-23 -

 • Ingen salmonellaprovtagning av kött och ägg från tamhöns och kött från kalkoner från Island

  Från och med den 16 januari 2019 behöver inte längre sändningar med kött och ägg från tamhöns (Gallus gallus) och kött från kalkoner från Island vara provtagna för salmonella och inte heller åtföljas av handelsdokument.

  2019-04-16 -