Nyheter för livsmedelsföretagare

Här listar vi nyheter för livsmedelsföretagare.

 • Checklista förenklar för vattenbruk

  I slutet på april lanserades en checklista för företagare inom vattenbruk på verksamt.se.

  2019-05-07 -

 • Tips inför vattenbrist - tänk efter innan

  I delar av landet är det redan nu låga vattennivåer i de grundvattenmagasin som används för dricksvattenförsörjning. Är du förberedd för en eventuell vattenbrist?

  2019-05-02 -

 • Mer webbinformation om kontrollen av skyddade beteckningar och huvudkontor

  Livsmedelsverket har utökat informationen om skyddade beteckningar. Den nya informationen handlar om kontrollen av skyddade beteckningar. Ett område som kommer att revideras av EU-kommissionens Sante-F i juni. Dessutom har två nya sidor om kontroll av huvudkontor publicerats.

  2019-04-26 -

 • Transport av delvis nedkylda slaktkroppar

  Huvudregeln är att kött inte får transporteras från ett slakteri förrän det kylts ner högst 7 °C. Det finns undantagsregler som gör transport av delvis nedkylda slaktkroppar möjlig. I vintras användes den möjligheten och delvis nedkylda slaktkroppar transporterades från ett slakteri till en annan anläggning där de styckades.

  2019-04-23 -

 • Ingen salmonellaprovtagning av kött och ägg från tamhöns och kött från kalkoner från Island

  Från och med den 16 januari 2019 behöver inte längre sändningar med kött och ägg från tamhöns (Gallus gallus) och kött från kalkoner från Island vara provtagna för salmonella och inte heller åtföljas av handelsdokument.

  2019-04-16 -

 • Förändringar av intervall för provtagning på malet kött och köttberedningar vid mindre anläggningar

  Livsmedelsföretagare som producerar malet kött och köttberedningar ska ta prover på produkterna enligt de krav som fastställts i bilaga I i förordning (EG) nr 2073/2005. Det finns möjlighet att sänka provtagningsfrekvensen på mindre anläggningar om särskilda omständigheter råder, såsom tillfredställande tidigare provtagningsresultat, god hygien och välfungerande HACCP-baserade metoder.

  2019-04-15 -

 • EU:s riktlinjer för livsmedelsdonationer

  För matsvinn som inte kan hindras tidigare i livsmedelskedjan blir matdonationer en betydelsefull sistahandsåtgärd. EU har i ett första steg tagit fram riktlinjer för livsmedelsdonationer och varje medlemsland rekommenderas ta fram vägledande information på nationell nivå.

  2019-03-25 -

 • Risk för krångligare import och export av mat efter brexit

  När Storbritannien lämnar EU kan det bli betydligt krångligare för svenska livsmedelsföretag att importera och exportera. Nya kontroller och godkännanden kan bli aktuella för att handla med Storbritannien. Det påverkar i sin tur de svenska konsumenternas möjlighet att köpa vissa varor. Exempelvis påverkas troligen importen av ekologisk mat, grönsaker, mjölkprodukter, fisk och kött.

  2019-03-06 -

 • Nyheter i livsmedelslagen - skärpta straff och sanktionsavgifter införs

  Den 1 januari 2019 skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen. Dels återinfördes fängelsestraff på upp till två år och dels infördes sanktionsavgifter för vissa överträdelser.

  2019-02-26 -

 • Närings- och hälsopåståenden nu i Kontrollwiki

  Den tidigare vägledningen om närings- och hälsopåståenden är nu omarbetad och inlagd i Kontrollwiki. Här finns information om gällande regelverk samt hur det ska tolkas.

  2019-02-14 -