Nyheter för livsmedelsföretagare

Här listar vi nyheter för livsmedelsföretagare.

 • Ursprung för den primära ingrediensen

  Nu har EU-kommissionens frågor och svar om tillämpning av bestämmelserna i artikel 26.3 i förordning (EU) nr 1169/2011, ursprungsmärkning av primär ingrediens kommit.

  2020-02-03 -

 • Glesbygdsbutiker kan söka stöd för kylutrustning

  En låg kyltemperatur i butik underlättar för att minska matsvinnet. Glesbygdsbutiker kan söka stöd för investeringar i kylutrustning.

  2019-12-17 -

 • Filmade föredrag från Mötesplats livsmedelsförsörjning

  Ta del av pågående arbete och erfarenheter av hur vi får mat på borden vid kris och höjd beredskap. Föredragen vänder sig till både privat  och offentlig sektor.

  2019-12-13 -

 • Ny kontrollförordning – så påverkas företagen

  Från 14 december 2019 genomförs den svenska livsmedelskontrollen enligt en ny kontrollförordning. För de flesta företag innebär detta inga märkbara förändringar.

  2019-12-13 -

 • Livsmedelsverkets vintermöte 2020

  Hur stort är problemet med livsmedelsbedrägerier? Vad gör Livsmedelsverket för att stoppa fuskarna? Och hur kan vi gemensamt begränsa problemen med bedrägerier som skadar marknaden - men också kan äventyra konsumenters hälsa?

  2019-12-02 -

 • Pratar ni svinniska? Använd Livsmedelsverkets koncept!

  Livsmedelsverkets nyord för minskat matsvinn – svinniska – används nu av flera aktörer runt om i landet. Och ju fler som pratar svinniska, desto större chans att fler blir medvetna om vad de kan göra för att minska sitt matsvinn!

  2019-11-14 -

 • Information om naturligt mineralvatten och källvatten i Kontrollwiki

  Livsmedelsverkets webbplats med vägledande och stödjande information, Kontrollwiki, har nu utökats med information om naturligt mineralvatten och källvatten.

  2019-10-31 -

 • Jäst i ekologiska livsmedel

    Livsmedelsverket omprövar kravet om att ekologisk jäst ska användas vi tillverkning av ekologiska livsmedel och tillåter nu att icke-ekologisk jäst används.  

  2019-10-18 -

 • Webbinarium: Klimatanpassning i livsmedelsföretag

  Klimatet förändras och ett mer extremt klimat, med bland annat torka, kraftiga regn och fler värmeböljor, ställer livsmedelssektorn inför stora utmaningar. Livsmedelsföretag behöver därför se över sin verksamhet och fundera på var den är sårbar för klimatförändringarna, och hur man kan förbereda sig på olika sätt.

  2019-10-17 -

 • Bred uppslutning på branschdag om matsvinn

  Att minska matsvinnet stod i fokus när ett 120-tal personer från hela livsmedelskedjan samlades på Näringsdepartementet den 30 september. Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket arrangerade. Under dagen berättade en mängd olika aktörer och branschrepresentanter om sitt arbete med att uppfylla åtgärder i Fler gör mer – Nationell handlingsplan för minskat matsvinn.

  2019-10-04 -