Nyheter för livsmedelsföretagare

Här listar vi nyheter för livsmedelsföretagare.

 • Så blev resultatet av den nordiska kontrollen av glutenfria produkter

  Över 98 % av kontrollerade produkter märkta med "glutenfri" klarade gränsvärdet för sådan märkning. Det visar en kontroll av produkter i Sverige, Finland, Danmark och Norge i ett gemensamt kontrollprojekt.

  2019-06-26 -

 • Nya sidor om fiskprodukter i Kontrollwiki

  Nu kan du få bättre kännedom om processkunskap om fiskprodukter, faroanalys för fiskprodukter och varm- och kallrökt fisk. Dessa tre nya sidor i Kontrollwiki ska senare följas av en lång rad informationssidor och  e-utbildningar om andra fiskprodukter.

  2019-06-20 -

 • Livsmedelsverket lanserar verktyg för klimatanpassning

  Klimatförändringar påverkar förutsättningarna för livsmedelsproduktion både på kort och lång sikt. Därför bör företag ha med klimatanpassning i sin verksamhetsplanering. Livsmedelsverket lanserar nu ett stöd och verktyg för det.

  2019-05-28 -

 • Treårsplan för samordnade kontrollprojekt

  Livsmedelsverket har beslutat om två samordnade kontrollprojekt för 2020. Projekten har inriktning mot gränshandel kött och spårbarhet kött. För åren 2021-2022 finns en preliminär plan för fem samordnade kontrollprojekt. Samtliga projekt har bäring på de operativa målen.

  2019-05-24 -

 • Samarbete i livsmedelsbranschen ska minska matsvinnet

  I måndags hölls första mötet i ett initiativ för att starta en frivillig överenskommelse inom livsmedelsbranschen för minskat matsvinn i Sverige. Medverkar gör företag och branschorganisationer från hela livsmedelskedjan. 

  2019-05-23 -

 • Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2018

  Livsmedelsverket har sammanställt de revisioner som gjorts av Sveriges livsmedelskontroll under 2018 i en rapport.

  2019-05-21 -

 • EU-gemensamma regler om mindre transfett skyddar alla

  Nu begränsas mängden transfett i alla livsmedel inom hela EU. De nya reglerna träder i kraft den 15 maj. Livsmedel som inte uppfyller kraven får fortsätta säljas till den 1 april 2021. Det nya gränsvärdet bedöms kunna skydda även dem som äter mat med mest industriellt framställt transfett – importerade kakor, kex och chips.

  2019-05-15 -

 • Ny rapport om hur klimatet förändras i Sveriges importländer

  Företagen i Sverige är beroende av importerade råvaror och insatsmedel. Som en del i stödet till livsmedelsföretagens klimatanpassning publicerar Livsmedelsverket nu en rapport som visar hur klimatet kan komma att förändras i de delar av världen som Sverige är beroende av för sin livsmedelsförsörjning.

  2019-05-08 -

 • Checklista förenklar för vattenbruk

  I slutet på april lanserades en checklista för företagare inom vattenbruk på verksamt.se.

  2019-05-07 -

 • Tips inför vattenbrist - tänk efter innan

  I delar av landet är det redan nu låga vattennivåer i de grundvattenmagasin som används för dricksvattenförsörjning. Är du förberedd för en eventuell vattenbrist?

  2019-05-02 -