Liechtenstein

Här finns information om handelsavtalet mellan EU-kommissionen och Liechtenstein.

Handelsavtal - Liechtenstein

Liechenstein är medlem av EFTA och omfattas av EES.  Eftersom Liechtenstein samarbetar med Schweiz i många avseenden är handelsavtalet mellan EU och Schweiz utvidgat till att även omfatta Liechtenstein. 

Liectensteins livsmedelslagstiftning likställs med Schweiz livsmedelslagstiftning, som motsvarar EU-lagstiftningen för livsmedel. Se handelsavtalet med Lichtenstein på EU-kommissionens webbplats.

Gällande avtal på EU-kommissionens webbplats

Avtalet på kommissionens webbplats är en utvidgning av avtalet mellan EU och Schweiz.

Senast granskad 2019-10-04