Bli en fena på fisk med nya e-utbildningen Processkunskap om fiskprodukter

2020-08-27

Nu kan du lära dig det mesta om fiskprodukter och faroanalysens steg genom Livsmedelsverkets pinfärska e-utbildning om fisk. Samtidigt finns en uppfräschad version av e-utbildningen Faror och risker med grunderna på området.

Skaldjur och lax i en frysdisk

Vilka faror kan finnas i senapssill? Hur kan företag redovisa risker med skagenröra? Hur kan tillverkare säkerställa ärlighet i handeln med gravad lax? Det och mycket annat kan du lära dig i Livsmedelsverkets nya e-utbildning Processkunskap om fiskprodukter. Utbildningen har i första hand tagits fram för inspektörer men är också värdefull för företag i fiskeribranschen.

Förutom att få fördjupad kunskap om en rad fiskprodukter får du följa faroanalysens olika steg och både se utförliga exempel på hur företag kan visa hur de hanterar risker i de olika stegen och vad som är viktigt för inspektören att titta närmare på. I analyserna är även så kallade redlighetsrisker inkluderade.

Utbildningen består av fyra delar: varm- och kallrökta fiskprodukter, majonnäs- och lakebaserade fiskprodukter, gravad fisk och sillinläggningar. Till utbildningen finns också omfattande information i Kontrollwiki.

Börja med e-utbildningen Faror och risker

Har du inte grundkunskaper på området eller vill du vässa din kännedom om livsmedelsburna biologiska och kemiska faror, hur farorna kan kontrolleras i livsmedelskedjan, faroanalysens olika steg, lagstiftning på området och riskbaserad livsmedelskontroll? Anmäl dig till den uppdaterade e-utbildningen Faror och risker.

När du genomfört utbildningarna blir du som jobbar på ett livsmedelsföretag mer förtrogen med faror och risker och hur du kan redovisa faror i faroanalysens olika steg.

Här hittar du e-utbildningarna:

Här hittar du de nya sidorna om fisk i Kontrollwiki:

Kontaktperson: Lotta Åstrand, Avdelningen Säkra livsmedel