EU-förordning 2019/343 undantag gällande EG-förordning 1924/2006 Om närings- och hälsopåståenden

2019-03-07

Om undantag från artikel 1.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel för användning av vissa generiskt hållna beskrivningar

Kommissionens förordning (EU) 2019/343