Hong Kong

Generell information

Ansvarig myndighet i Hong Kong för livsmedel är Center for Food Safety (CFS) organiserat under the Food and Environmental Hygiene Department (FEHD). Livsmedel som exporteras till Hong Kong ska uppfylla Hong Kongs livsmedelslagstiftning. Det grundläggande kravet är att alla livsmedel, oavsett importerad eller lokalt producerad, avsedd för försäljning måste vara lämplig för konsumtion. Hong Kong har information om sina importregler på sin hemsida.

Griskött och Nötkött

Anläggningar som önskar exportera färskt nötkött (kylt/fryst) och färskt griskött (kylt/fryst) till Hong Kong ska vara listade för export vid myndigheten CFS. Mer information om hur du skickar in en ansökan hittar du längre ner på sidan. 

Två olika intyg för export av färskt kylt eller fryst kött från gris, nöt och får har publicerats i Traces av EU-kommissionen i samarbete med CFS under 2017. Intyget ska utfärdas av det exporterande landet. Får/lammkött kan inte exporteras av Sverige då vi inte har ett godkännande för det.

Export Certificate - Intyget gäller för export av kött från gris och nöt som är slaktat, bearbetat och förpackat i en och samma EU-medlemsland, som är godkänd för export av rött kött till Hong Kong.

Export Declaration - Intyget gäller för export av kött från gris och nöt som är slaktat, bearbetat och förpackat i olika EU-medlemsländer, som är godkända för export av rött kött till Hong Kong.

Mer information om de nya reglerna och andra EU-länder med godkännande för export hittas i dokumentet "Information om nya regler kring exportintyg till Hong Kong från och med 1 december 2017".

Listning av gris- och nötköttsanläggning

Informationen nedan (översatt till engelska) önskar CFS ska medfölja ansökan:

 1. Informationsblad om företaget med företagsnamn, adress, godkännandenummer och produktionskapacitet. 
 2. Slaktprocess
 3. Flödesscheman
 4. Anläggningsritningar
 5. HACCP plan
 6. SSOP plan
 7. Video som visar hygienutrymmen i anslutning till slakt / hantering / bearbetning / produktion / lagring och transport. Skicka en USB sticka till oss.
Fårkött

Sverige har inget godkännande för export av färskt  fårkött (kylt/fryst) och export av kött från detta djurslag kan därför inte ske. För att Sverige ska bli godkänd måste ett frågeformulär fyllas i av myndigheter och företag. Anläggningar som vill genomgå en godkännande process förväntas ansöka till Livsmedelsverket.

Fjäderfäkött

Vid utbrott av fjäderfäsjukdomar kan Hong Kong införa restriktioner i exporten i delar av landet. Mer information kan hittas på Jordbruksverkets hemsida.

Anläggningar som önskar exportera färskt fjäderfäkött (kylt/fryst) ska vara listade för export.

Informationen nedan (översatt till engelska) önskar CFS ska medfölja ansökan:

 1. Informationsblad om företaget med företagsnamn, besöksadress, godkännandenummer, information om ledningen, antalet anställda och årlig produktionskapacitet.
 2. Anläggningsritning
 3. HACCP plan
 4. Flödesscheman
 5. SSOP plan
 6. Video som visar hygienutrymmen. Skicka en USB sticka till oss.

Export av injicerat kött till Hong Kong är förbjudet

Hong Kongs myndighet har meddelat att det är förbjudet enligt deras lagstiftning att importera kött och slaktbiprodukter som har injicerats med till exempel vätska eller olja.

Värmebehandlade livsmedel

Livsmedel med innehåll av animaliska produkter som är fullständigt värmebehandlat eller konserverad kan exporteras med intyg som hittas längre ner på sidan. Inget importtillstånd krävs. 

Ägg och äggprodukter

Vid djursjukdomsutbrott kan Hong Kong införa restriktioner i exporten i delar av landet. Mer information kan hittas på Jordbruksverkets hemsida.

För export av ägg och äggprodukter har Livsmedelsverket kommit överens med CFS om ett exportintyg som finns längre ner på sidan. Export av ägg från Sverige till Hong Kong tillåtet om äggen är värpta och packade i ett land, zon eller region som är fritt/fri från fågelinfluensa och äggen är packade i nytt förpackningsmaterial.

Mjölk och mjölkdrycker

Frysta konfektyrer

Hong Kongs lagstiftning Cap. 132AC Frozen Confections Regulation. Observera kraven i Schedule 1 "Heat-treatment" i denna lagstiftning, angående värmebehandling av frysta konfektyrer.

Honung

För export av honung så krävs inget särskilt godkännande från myndigheten i Hong Kong. Sändningar ska medföljas av ett generellt hälsointyg för honung LIVS 186.

I Sverige måste exporterande anläggning ha tillsyn av en kommun för att få exportera honung. 

Fiskprodukter  

För export av fiskeriprodukter till Hong Kong ställs i dagsläget inga särskilda krav. Importreglerna håller dock på att ses över varför nya krav kan komma.

Vid export från Sverige ska varorna åtföljas av ett generellt intyg för fiskprodukter.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Hong Kong kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2021-01-15