Ny EU-lag ska minska antibiotikaanvändning till djur

2018-11-26

Den nya lagstiftningen om veterinärläkemedel och läkemedel i foder ska minska användningen av antibiotika och på så sätt bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens. Antibiotikaanvändningen i övriga EU-länder blir därmed mer lik den i Sverige.

I Sverige har djurägare, veterinärer, myndigheter och andra berörda länge samarbetat för en ansvarsfull antibiotikaanvändning. Det gör att den nya lagstiftningen innebär mindre förändringar i Sverige än i andra EU-länder.

Möjligheterna att använda antibiotika i förebyggande syfte begränsas starkt. Det blir heller inte tillåtet att använda antibiotika rutinmässigt för att kompensera för dålig hygien eller bristande vård. Det är rutinersom tillämpas redan nu i Sverige.

För att få bättre övervakning blir det obligatoriskt att rapportera in användning och försäljning av antibiotika till EU. Många länder, inklusive Sverige, gör detta frivilligt sedan tidigare.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40