EG-förordning 853/2004

Fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

Ändringar med mera

Kort information om EU-förordning nr 218/2014

Ändrade regler om köttbesiktning av svin

  • Trikinprovtagningen kan reduceras för grisar från besättningar som av myndigheterna erkänts ha kontrollerade uppfödningsförhållanden.
  • Processhygienkriterierna skärps för Salmonella i slaktkroppar av svin. Sverige tillämpar dock strängare krav genom det nationella kontrollprogrammet.
  • Okulär besiktning blir normen. Anskärning behöver endast utföras vid behov.
  • Det särskilda kontrollmärket för kött från nödslaktade djur (alla djurslag) tas bort.

Mer information

Nedan finns en länk till en innehållsförteckning om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

Senast granskad 2018-04-20