Förenade Arabemiraten

Här hittar du de exportintyg till Förenade Arabemiraten som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

Före export till Förenade Arabemiraten rekommenderar vi att ni söker information om kraven för er export hos er importör i landet.

Skalägg

Livsmedelsverket har tagit fram ett exportintyg för export av skalägg till Förenade Arabemiraten.

Observera! Livsmedelsverket har inte förhandlat intyget med importlandets myndighet. Därmed kan vi inte garantera att intyget är tillräckligt vid import till Förenade Arabemiraten. Delge därför intyget med din kund i Förenade Arabemiraten. Be dem kommunicera intyget med sin kontrollmyndighet och hör om exporten kan fungera innan ni skickar sändningen. Ni får gärna höra av er till exportfragor@slv.se för återkoppling om exporten fungerar och om Förenade Arabemiraten ställer särskilda krav på exporten.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Förenade Arabemiraten kan kontakta Avdelning Support via Livsmedelsverkets växel, tel 018-17 55 00, eller via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-04-11