Söksida

Hittade 38 träffar på ""

 • LIVSFS 2018:1 konsoliderad

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2018-01-11
 • LIVSFS 2005:21

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-03-25
 • LIVSFS 2009:4

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-03-17
 • LIVSFS 2020:3

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2020-11-30
 • LIVSFS 2020:7

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2020-12-03
 • LIVSFS 2019:4

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2019-08-09
 • LIVSFS 2011:6

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-02-19
 • LIVSFS 2005:7

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-03-30
 • LIVSFS 2016:12

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2016-06-16
 • LIVSFS 2005:21 konsoliderad

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2020-01-17
 • LIVSFS 2009:15

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-03-17
 • LIVSFS 2005:7

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2018:1

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2018-01-11
 • LIVSFS 2019:4 konsoliderad

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2020-06-29
 • EU-förordning 2019/1715

  Om fastställande av bestämmelser för ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll och dess systemkomponenter (Imsoc-förordningen) Författningen med senaste ändringarna införda
  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2021-04-06
 • EU-förordning 2019/1012

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 genom undantag från bestämmelserna om utseende av kontrollställen och från minimikraven för gränskontrollstationer
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2019-09-11
 • EG-beslut 2006/677

  Om fastställande av riktlinjer avseende kriterierna för utförande av revisioner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen
  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2019-08-09
 • EG-förordning 737/2008

  Utseende av gemenskapens referenslaboratorier för kräftdjurssjukdomar, rabies och bovin tuberkulos, om fastställande av ytterligare ansvarsområden och uppgifter för gemenskapens referenslaboratorier
  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2020-10-19
 • LIVSFS 2005:7

  Epidemiologisk utredning av livsmedelsburna utbrott Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2005:7 (konsoliderad version) Grundförfattningen LIVSFS 2005:7
  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2019-07-02
 • EU-förordning 2019/723

  Om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller den standardiserade förlaga som ska användas i medlemsstaternas årliga rapporter Grundförfattningen
  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2019-09-10