Söksida

Hittade 74 träffar på ""

 • SLVFS 1998:28

  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2019-05-15
 • LIVSFS 2016:6

  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2016-06-08
 • LIVSFS 2018:4

  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2018-03-21
 • LIVSFS 2008:5

  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-03-18
 • LIVSFS 2012:9

  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2011:19

  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2005:22

  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-03-25
 • SLVFS 1998:28

  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2011:10

  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2020:1

  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2020-11-27
 • LIVSFS 2018:9

  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2018-10-29
 • EG-beslut 2004/225

  Kommissionens beslut om skyddsåtgärder avseende vissa levande djur och animalieprodukter med ursprung i eller som kommer från Albanien Grundförfattningen Kommissionens beslut (2004/225/EG) Vi
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2019-08-07
 • EG-beslut 2002/840

  Antagande av förteckning över godkända anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens genomförandebeslut (2002/840/EG) (
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2019-07-12
 • EU-förordning 2020/1158

  Om villkoren för import av livsmedel och foder med ursprung i tredjeländer efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl Grundförfattningen Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1158 Vi
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2020-10-20
 • EU-förordning 2021/630

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av varor som undantas från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och om ändring av
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2021-04-20
 • EU-förordning 2019/2130

  Om fastställande av närmare bestämmelser om de åtgärder som ska vidtas under och efter dokumentkontroller, identitetskontroller och fysisk kontroller av djur och varor som är föremål för offentlig
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2019-12-18
 • EU-förordning 2019/1602

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller det gemensamma hälsodokument för införsel som ska åtfölja sändningar av djur och varor till deras destination
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2019-12-18
 • EU-förordning 2019/1666

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 207/625 vad gäller villkoren för övervakning av transport och ankomst av sändningar av vissa varor från gränskontrollstationen för
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2019-12-18
 • EU-förordning 2019/2122

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av djur och varor som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer, särskild
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2019-12-18
 • EU-förordning 2019/2124

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser för offentlig kontroll av sändningar av djur och varor i transitering, omlastning och
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2021-01-07