EU-gemensamma regler om mindre transfett skyddar alla

2019-05-15

Nu begränsas mängden transfett i alla livsmedel inom hela EU. De nya reglerna träder i kraft den 15 maj. Livsmedel som inte uppfyller kraven får fortsätta säljas till den 1 april 2021.
Det nya gränsvärdet bedöms kunna skydda även dem som äter mat med mest industriellt framställt transfett – importerade kakor, kex och chips.

Transfetter har bland annat kopplats till höjda halter i blodet av det onda LDL-kolesterolet och minskade halter av det goda HDL-kolesterolet. Vilket i sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Därför är det bra att minska mängden transfett i maten så mycket det går.

Samma gräns som för Nyckelhålet

De nya reglerna innebär att max två procent av det fett som finns i livsmedel får vara industriellt framställt transfett. Det är samma gränsvärde för transfett som märkningen Nyckelhålet haft sedan 2009.

- Vi är mycket nöjda med de nya reglerna. Livsmedelsverket har länge arbetat för EU-gemensamma regler som begränsar mängden transfett i alla livsmedel, även de som inte kan Nyckelhålsmärkas, säger Eva Warensjö Lemming, risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket.

Skyddar alla

Mest industriellt transfett finns i importerade kakor, kex och chips. När reglerna genomförts beräknas även de som nu äter mat med mest industriellt transfett komma ner till intag som enligt World Health Organization, WHO, är acceptabla – att högst en procent av energiintaget kommer från transfetter.

De nya reglerna träder i kraft den 15 maj. Livsmedel som inte uppfyller kraven får fortsätta säljas till den 1 april 2021.

Andra villkor från företag till företag

Maxinnehållet för transfett på två procent gäller för livsmedel som är avsedda till konsumenter eller som säljs till detaljhandeln.

För annan försäljning företag emellan gäller andra villkor. De får sälja livsmedel med ett högre innehåll av industriellt transfett än två procent. Förutsättningen är då att företaget informerar det mottagande företaget om hur mycket transfett livsmedlet innehåller.

Fakta - naturligt och industriellt transfett

Transfett kan bildas både naturligt och industriellt. Naturligt bildas det i små mängder hos idisslande djur, industriellt när flytande växtoljor härdas delvis. De nya reglerna gäller endast innehållet av industriellt framställt transfett.

Svenska livsmedelsföretag har sänkt mängden industriellt framställt transfett kraftigt. I livsmedel från andra länder, inom och utanför EU, förekommer högre halter av transfett.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour, 018-175340