Dricksvatten

Pojke som dricker vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi behöver dricka ungefär en liter vätska per dag, utöver det vi får i oss via maten. Om kranvattnet håller hög kvalitet spelar det, ur hälsosynpunkt, ingen roll om man dricker kranvatten eller förpackat vatten.

Förpackat vatten har relativt låg miljöpåverkan jämfört med många andra livsmedel. Främst är det klimatet som påverkas. Samtidigt har de allra flesta svenskar tillgång till kranvatten av utmärkt kvalitet, och förpackat vatten innebär därför ofta en onödig miljöbelastning.

Vilket vatten du dricker påverkar miljömålet om begränsad klimatpåverkan.

 

Visste du…

… att vi svenskar dricker ungefär 23 liter förpackat vatten per person och år? Men vi dricker ännu mer läsk – drygt 70 liter per person och år.* Jämfört med läsk är förpackat vatten bättre för hälsan och miljön.

* Beräknat från statistik från Jordbruksverket och Sveriges Bryggerier 2013. Drycker som har förts in i Sverige av privatpersoner eller har tagits in olagligt ingår inte. Mängderna är beräknade som genomsnitt för hela befolkningen där även spädbarn och äldre ingår. Det innebär att många av oss dricker betydligt mer. För läsk ingår också syrup (läskkoncentrat), lättcider, stilldrinks (läsk utan kolsyra) och sport- och energidrycker.

Fördjupning

Informationen har tagits fram i samarbete med Naturvårdsverket.

Påverkan på klimatet

Den största delen av utsläppen av växthusgaser kommer från själva produktionen – tillverkning av förpackningar, återanvändning/återvinning och avfallshantering.
Olika förpackningsmaterial ger olika stora utsläpp. Glasflaskor som återfylls ger lägre utsläpp än PET-flaskor och aluminiumburkar som återvinns. Men även förpackningens storlek påverkar utsläppen; en 1,5 liters PET-flaska som återvinns orsakar mindre klimatpåverkande utsläpp än en 33 centiliters glasflaska som återvinns, eftersom det går åt mindre material per liter dryck. Men det förutsätter att man dricker upp allt innehåll i flaskan, och att inte större flaskstorlek leder till ökad konsumtion.

Även transporten av vattnet orsakar klimatpåverkande utsläpp. Hur stora utsläppen blir beror på hur långt, hur effektivt och med vilket transportmedel vattnet har fraktats.

Tåg- och båttransporter leder till mindre utsläpp än långa transporter med lastbil.

Miljösmarta matval

Senast granskad 2018-05-18