Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Görviks gårdsslakteri


Anläggningsnummer

713

Postadress

c/o Görviks lantbruk HB, Görvik 825, 833 48 Hammerdal

Kommun

STRÖMSUND

Län

JÄMTLAND

Kategori

SH CP

Övrig verksamhet

IV-CP IV-GHE V-MP V-MM VI-PP(mp) XII-PP(f)

Djurslag

O P B wU wG

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket