Livsmedelsförsörjning för kommun och länsstyrelse

Livsmedelsverket samordnar och stödjer krisberedskapsarbetet för mat och dricksvatten på nationell, regional och lokal nivå. Arbetet leder allt mer mot civilt försvar.

 

Livsmedelverket stödjer offentliga aktörer i arbetet med att komma i gång med planering av livsmedelsförsörjning. 

Fallstudier och inspiration

Det finns flera erfarenheter och studier att lära av. Några av dem finns länkade nedan. Du kan söka efter fler publikationer i vår databas, se Beställ/ladda ner material överst på webbplatsen. Det finns också flera lärande exempel gällande bränder, långvariga strömavbrott och stöd till Försvarsmakten som filmats från Livsmedelsverkets konferens Mötesplats livsmedelsförsörjning 2019.

För offentliga kök finns en särskild sida om hur man utser strategiska kök, exempel på livsmedelslager med mera.

Snöoväder i Stockholm 2016

I november 2016 lamslogs trafiken i Stockholm av ett historiskt snöoväder. Det påverkade även livsmedelsleveranser. Rapporten belyser flera saker som både kommuner, enskilda verksamheter och företag kan tänka på.

Gotland utan transporter

2014-2016 genomfördes ett sektorsövergripande projekt för att se om Gotland klarar ett stopp av alla externa transporter under två veckor i februari. Svaret är ja, men att det bland annat kräver en snabb omställning av ordinarie varuflöden, att utbudet av livsmedel blir begränsat samt krav på en god kommunikation mellan berörda aktörer och allmänheten. Se film nedan och ladda ner rapporten.

Senast granskad 2019-12-02