Nätverket Mat och måltider i LSS-verksamheter

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Livsmedelsverket driver ett nätverk öppet för alla som på ett eller annat sätt arbetar med att främja bra måltider och hälsosamma matvanor för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det omfattar elever i särskola och personer som får omsorg från kommunen inom ramen för LSS.

För alla olika yrkesgrupper

Nätverket är öppen för alla yrkesgrupper. I nätverket finns bland annat dietister, sjuksköterskor, chefer, forskare, olika typer av pedagoger, konsulenter, kockar, läkare, fysioterapeuter, boendestödjare och studenter.

Ansök om medlemskap till nätverket och samarbetsrummet genom att kontakta Anna-Karin Quetel, anna-karin.quetel@slv.se.  Beskriv kort var du arbetar och din yrkesroll.

Eftersom nätverkets syfte är att underlätta samverkan och erfarenhetsutbyte uppmuntrar vi kontakt mellan medlemmar. Det kan gälla allt från att ställa frågor, bjuda in eller tipsa om föreläsningar eller utbildningar, dela med sig av nytt material som er verksamhet tagit fram, tipsa om ny forskning, nya böcker, eller något annat nytt spännande eller frustrerande som har hänt.

Samarbetsrum på webben

Nätverket finns i ett samarbetsrum via SKR:s webbplats. Där kan man lägga upp dokument, länkar och tipsa om seminarier. Man kan även göra inlägg och diskutera frågor öppet i gruppen.

Nätverksträffar

Livsmedelsverket har sedan starten 2012 arrangerat nätverksträffar varje eller vart annat år. Målgruppen för nätverksträffarna är såväl befintliga som potentiella medlemmar i nätverket.
Presentationer från nätverksträffen 2018 finns i nätverkets gemensamma samarbetsrum.

Digital nätverksträff 2019 - Att stötta till sund livsstil inom LSS-verksamheter

Personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa än andra målgrupper. De har i högre grad diabetes och lider oftare av övervikt. Många personer med intellektuell funktionsnedsättning går upp i vikt när de flyttar från föräldrahemmet till gruppbostad. Det medför ökad risk för diabetes och förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Att stötta till hälsosamma matvanor kan upplevas som svårt och gränsen mellan den personliga integriteten och det hälsofrämjande ansvaret kan kännas otydlig.
Vid webbinariet presenteras verktyg, metoder och erfarenheter kring att arbeta med mat och hälsa inom LSS-verksamhet. Webbinariet arrangeras inom ramen för nätverket Mat och hälsa inom LSS men är öppet för alla som är intresserade.

Nätverkets årliga sammankomst är nu genomförd och utvärderingen visade att de allra flesta uppskattade föreläsningarna och diskussionerna. Vi fick även mycket bra feedback för att göra en digital träff ännu bättre.

Utvärderingen i sin helhet kommer längre fram att publiceras i SKRs mötesrum. I mötesrummet har du även tillgång till presentationer, länkar och annat material från träffen. Bli medlem i nätverket så har du fri tillgång till samarbetsrummet där du även kan dela material och ställa frågor. Välkommen!

Missade du nätverksdagen finns filmen från nätverksdagen i sin helhet via denna länk, Nätverksdagen: Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?

Program

10.30 Inledning
10.50 Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?

Anna Thomsson, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
SKL har tagit fram skriften "Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?". I skriften beskrivs det ojämlika hälsoläget och presenteras förslag på förändrade arbetssätt och inspirerande exempel som kan förbättra hälsan hos personer med funktionsnedsättning. SKL har även ett nytt framtaget bildstöd för samtal om mat och hälsa med personer med diabetes.

11.15 Kommande kunskapsstöd kring hälsosamma levnadsvanor

Catrine Berglie, Socialstyrelsen
Socialstyrelsen arbetar med att stödja hälsosamma levnadsvanor hos personer med kognitiva svårigheter. En del i detta kommer beröra mat och måltider. Vi får höra mer om ett spel med uppdragskort. På korten ska det skrivas en stor mängd olika uppmaningar som har med bättre matvanor att göra. Har du idéer på vad sådana utmaningar skulle kunna vara önskar Catrine få ta del av dessa. Fundera utifrån de individer du arbetar med. Alla kommer inte klara av att göra alla utmaningar. Exempel på uppdrag kring att äta mer frukt skulle kunna vara.

- Nästa gång du handlar köp en frukt som du inte provat tidigare. Smaka och berätta vad du tycker om den.
- Köp en vanlig frukt du tycker om och använd den på ett nytt sätt. Kanske som pålägg, till maten eller i filen.
- Ställ en klocka på ringning så att du kommer ihåg att äta en frukt som mellanmål.

13.00 Sammanfattning från lunchens diskussioner

13.15 Hälsan spelar roll – ett program om hälsa, mat och fysisk aktivitet anpassat för personer inom LSS-verksamhet

Helena Bergström, Camilla Söder och Elinor Sundblom, Region Stockholm
Health Matters är ett program som utvecklats i USA sedan slutet av 90-talet. Programmet har nu översatts och anpassats till svenska förhållanden i Region Stockholm. För närvarande utvecklas och utvärderas det av Akademiskt primärvårdscenter, APC, och i nära samarbete med Karolinska Institutet. Medarbetare från APC berättar om programmets innehåll och erfarenheterna som gjorts så här långt.

14.10 sammanfattning från dagen

Medverkande i panelen: föredragshållarna samt dietist Annika Vessby habiliteringen KI, Huddinge.

Senast granskad 2020-02-12