Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen som arbetar för att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt. Myndigheten strävar efter att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier och vårt mål är att förebygga skador.

Organisation och struktur

Kemikalieinspektionen ligger i Sundbyberg utanför Stockholm och har cirka
290 medarbetare.

Verksamheten är uppdelad i tre avdelningar; Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel, Tillstånd och upplysning samt Tillsyn och statistik. Avdelningen Tillsyn och statistik ansvarar för bland annat för produktregistret, tillsyn av kemiska produkter och tillsyn av bekämpningsmedel och varor.

Mer om uppdraget

Kemikalieinspektionen kontrollerar importörer och tillverkare av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor samt gör inspektioner. Myndigheten ger också vägledning om tillsyn till kommuner och länsstyrelser samt utvecklar lagstiftning och andra styrmedel i Sverige, inom EU och genom internationella samarbete. Myndigheten hanterar reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel och ämnen i varor.

En annan uppgift är att pröva ansökningar om tillstånd att få sälja och använda växtskyddsmedel och biocidprodukter innan de får användas.

Kemikalieinspek­tionen är den myndighet som ska driva på utveck­lingen och lämna förslag på hur en giftfri miljö ska bli möjlig att förverkliga. För att nå dit krävs kraftfulla åtgärder och alla kan dra ett strå till stacken - företag, myndigheter, forskare, producenter, konsumenter med flera.

Senast granskad 2020-01-28