Sylt, marmelad och fruktjuicer - märkning

Orsaken till att det finns speciella regler för märkning av sylt, marmelad och fruktjuicer är att se till att du som köper varorna är garanterad en viss kvalitet. Till  exempel att varan innehåller en minsta mängd frukt eller bär.

Märkningen på livsmedel måste vara korrekt. Du ska kunna läsa vad den produkt du köper innehåller. Inom EU finns det regler som gäller märkning av alla livsmedel.

Det finns även speciella bestämmelser för vissa produkter som sylt, marmelad och fruktjuicer. Dessa speciella regler gäller inte bara märkning utan även hur de tillverkas och vilka övriga ingredienser, förutom frukt, som får ingå.

I korthet går reglerna ut på att man inte får kalla vad som helst för sylt, marmelad och fruktjuice. Reglerna sätter alltså ribban för vad som får kallas vad.

Reglerna säger bland annat

  • att halten frukt och socker måste anges på förpackningen i samma synfält som namnet på varan.
  • hur stor mängd av bär eller frukt som minst måste ingå för att produkten ska få heta sylt, marmelad eller fruktjuice.
  • vilka ingredienser som får ingå.

Vad innebär märkningar som till exempel fruktdryck, bärdryck och bärkompott?

Senast granskad 2021-05-03