Startskott för uppdatering av näringsrekommendationer

2019-08-22

Aktuell forskning om mat och näringsämnen ska gås igenom och vägas ihop med befintlig kunskap. Det är ett mycket stort arbete som bygger på att nordiska forskare engagerar sig som experter och granskare i projektet.

I de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) beskrivs de matvanor som är bra för hälsan på kort och lång sikt, och hur mycket av olika näringsämnen kroppen behöver. NNR har uppdaterats regelbundet sedan 1980. Senaste gången var 2012 och nu är det alltså dags igen. Arbetet med uppdateringen leds denna gång från Norge och Livsmedelsverket har två representanter i arbetsgruppen och en i styrgruppen.