Jordnötter

Jordnöten är en baljväxt. Personer med allergi mot jordnötter kan reagera mycket allvarligt om de får i sig jordnöt. Därför finns det särskilda märkningsregler för jordnöt.

Symtom

Jordnötsallergiker kan drabbas av symtom som astma, kräkningar, ont i magen och eksem. Svåra anafylaktiska reaktioner förekommer och även dödsfall orsakade av allergiska reaktioner mot jordnöt finns beskrivna.

Baljväxter

Jordnöten är en baljväxt och släkt med sojabönor, ärtor, bönor, linser, kikärter och lupiner. De hör alla till samma botaniska familj, Leguminoseae/Fabaceae. Bland dem som är allergiska mot en baljväxt är det inte ovanligt att reagera också mot flera andra baljväxter beroende på att proteiner inom samma växtfamilj är snarlika. Vid allergi mot jordnöt förekommer till exempel allergi mot soja, ärtor, bönor, linser och/eller lupiner.

Jordnötter äts rostade som snacks, men utgör också råmaterial för framställning av jordnötsmjöl och olja. Jordnötsolja, som framställts genom fraktionering, har vid något tillfälle visats innehålla rester av protein. Det kan därför inte uteslutas att jordnötsolja skulle kunna utgöra en risk för känsliga jordnötsallergiker. I kallpressad olja finns i regel så mycket protein kvar att den inte är lämplig för den som är allergisk.

Jordnötter används som garnering och smaksättare i många olika typer av livsmedel, som bakverk, konfektyrer, choklad, glass, pesto och kryddblandningar (Satay mein paste) till asiatiska rätter. Jordnötssmör består av bland annat rostade, malda jordnötter och salt.

Märkning

För att underlätta för den som är allergisk måste det tydligt framgå av märkningen om ett förpackat livsmedel innehåller jordnötter samt produkter därav. Reglerna finns i Informationsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011).

Från den 13 december 2014 ska även restauranger, och andra som lagar mat som inte är färdigförpackad, kunna uppge om maten innehåller jordnötter. De kan ge informationen muntligen eller skriftligen men får inte skylla på okunskap. Regler om detta står i Informationsförordningen samt Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2014:4.

Provtagning och analys av jordnötsprotein

I Kontrollhandbok Provtagning del 7 finns ett kapitel om provtagning och analys av allergener. Ackrediterade analysmetoder ska användas i offentlig kontroll. Livsmedelsverkets laboratorium är ackrediterat för analys av jordnöt livsmedel.

Känsliga kommersiella ELISA-testkit finns för analys av jordnöt. Kvantifieringsgränsen för jordnöt är cirka 1 mg/kg, men kan variera något med testkiten och med den matris som analyseras.

Jordnötter kan även identifieras med specifika DNA-metoder. Positivt resultat indikerar förekomst av jordnötter.

Allergiska reaktioner / Doser

Det är inte känt vilken som är den lägsta dosen jordnötsprotein som kan utlösa en allergisk reaktion hos en känslig jordnötsallergiker. Dock finns det numera relativt mycket forskning om hur många allergiker som reagerar vid en viss dos jordnötsprotein. Mer om detta står i Riskvärderingsguiden, rapport nr 17/2015. Livsmedelsverket har analyserat halten jordnötsprotein i livsmedel som har orsakat allergiska reaktioner och dessa halter samt de doser som anges i Riskvärderingsguiden kan underlätta att uppskatta en risknivå.

Livsmedel Konsu-merad mängdJordnöts-protein mg/kgBeräknad dosRapporterad reaktionÅlder

Chokladbit (advents-kalender)

3,6 g 300 1,1 mg

Anafylaktisk reaktion*

3 år

Gelégodis

5 g 200 1,1 mg Andnöd, kräkning 10 år

Thaimat på restaurang

Ingen uppgift

280 (i mag-innehåll) 8 mg Fatal anafylaxi** 22 år

Kex

10 g 800 8 mg Nässelutslag, kräkning, andnings-svårigheter 7 år

Choklad

50 g 430 22 mg Klåda i munhåla och svalg 18 år

Thaigryta

100 g 430 43 mg Klåda och svullnad i läppar och svalg, illamående, ont i magen, kräkning 8 år

Choklad

14 g 225 32 mg Anafylaktisk reaktion*, andningsbesvär, svullnad i luftvägar 15 år
Naturgodis 25 g 5 200 130 mg Andningsbesvär, nässelutslag 18 år
Choklad-pralin 10 g 9800 98 mg Allvarlig allergisk reaktion 20 år
Wok 200 g 3 200 640 mg Anafylaktisk reaktion*

16 år

 * Anafylaktisk reaktion innebär att den allergiske drabbas av hastigt blodtrycksfall, kramp i luftvägarna och ett allmänt chocktillstånd, så kallad anafylaktisk chock.

** Fatal anafylaxi innebär att chocktillståndet blir så allvarligt att den allergiske avlider.

 

Senast granskad 2018-08-27