Utbrott

Här listar vi pågående och nyligen avslutade sjukdomsutbrott där mat eller dricksvatten är misstänkt smittkälla. Du kan också hitta information om utbrott där vi får många frågor - även om mat eller vatten inte är misstänkt smittkälla.

Anmäl alltid om du blir matförgiftad

Misstänker du att du har blivit matförgiftad av mat du köpt, på restaurang eller vid någon tillställning ? Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret eller motsvarande i din kommun. En snabb anmälan kan hindra att andra blir sjuka.

Din anmälan utreds och det blir då möjligt att ta reda på orsaker till utbrottet och stoppa spridningen av smittan.

Novel Coronavirus 2019

Ett nytt coronavirus, coronavirus 2019-nCoV, upptäcktes i Kina i slutet av december 2019.

I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns i dagsläget ingenting som tyder på att viruset kan spridas via livsmedel och dricksvatten.

De personer som insjuknat har luftvägssymtom, feber och hosta. Vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. De flesta fallen har konstaterats i Hubei-provinsen i Kina. Personer har även insjuknat i andra delar av Kina samt i många andra länder och även i Sverige.

Norovirus i ostron

Under december och januari har ovanligt många blivit sjuka efter att ha ätit ostron. I första hand är det franska ostron som orsakat sjukdom, men utbrott har även kopplats till ostron från andra länder.

Det är inte ovanligt att ostron orsakar magsjuka under vintern, men i år är det ovanligt många fall. Det har varit utbrott av magsjuka ibland annat Frankrike, Nederländerna, Italien och Sverige.

Symtomen har i de allra flesta fall stämt med de för norovirus, eller vinterkräksjuka som det också kallas. I en del fall har det även kunnat bekräftas med hjälp av mikrobiologiska analyser. Personerna som blivit sjuka har ätit ostron. Norovirus har också påvisats i ostron, både i prov som analyserats på Livsmedelsverket och i andra länder.

I Sverige har utbrott av norovirus kopplat till ostron förekommit i flera kommuner i december och januari. Sammantaget finns det rapporter om att mer än hundra personer drabbats. Det kan naturligtvis finnas fler som varit sjuka utan att ha kontaktat miljö- och hälsovårdskontoret i kommunen.

Senast granskad 2020-02-05