Nyckelhålet - för dig som är företagare

Nyckelhålet format med grönsaker

Nyckelhålet har funnits i 30 år och har en igenkänningsfaktor i Sverige på över 95 procent. Genom att märka dina produkter med Nyckelhålet gör du det enklare för konsumenten att välja nyttigare mat.

Bakom Nyckelhålet står Livsmedelsverket. Villkoren för Nyckelhålsmärkningen bygger på de nordiska näringsrekommendationerna, som i sin tur är baserade på den samlade vetenskapliga forskningen om mat och hälsa.

Märkningen är frivillig och kostnadsfri men bygger på tydliga och reglerade kriterier. Du behöver inte anmäla att du använder Nyckelhålet. När du som livsmedelsproducent använder Nyckelhålsmärkningen har du också ansvar för att följa reglerna. Kontrollen av märkningen görs i första hand av den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Hur gör man för att märka produkter med Nyckelhålet?

För att få märka ett livsmedel med symbolen Nyckelhålet ska vissa villkor uppfyllas. Beroende på vilken livsmedelsgrupp det handlar om finns det krav på fiberhalt och fullkornshalt, fettmängd och fettkvalitet och på hur mycket socker och salt livsmedlet får innehålla.

Nyckelhålsmärkning kan användas för 33 olika livsmedelsgrupper. Eftersom olika livsmedelsgrupper innehåller olika sorters näring och i olika mängd skiljer sig kraven åt för varje grupp – bröd jämförs med bröd och korv med korv. För att se vad som gäller för just dina produkter, läs mer i föreskriften nedan, under rubriken Vilka regler gäller?

Vilka regler gäller?

När kan man använda Nyckelhålsmärkningen?

Märkning med Nyckelhålet kan i dag användas i följande sammanhang förutsatt att kriterierna i föreskrifterna är uppfyllda:

  • På färdigförpackade livsmedel.
  • Oförpackade obearbetade grönsaker.
  • Oförpackad frukt och bär.
  • Oförpackat mjukt och hårt bröd.
  • Oförpackad ost och vegetabiliska alternativ.
  • Oförpackade fiskeriprodukter och levande musslor.
  • Oförpackat obearbetat kött.
  • På receptblad för maträtter riktade till konsumenter. Speciella avtal skrivs i detta fall mellan Livsmedelsverket och berörda parter, till exempel butikskedjor.

Hur ska Nyckelhålet se ut?

Senast granskad 2020-01-23