Odlad lax och Östersjölax

Kan man ge sina barn odlad lax?

Ja, barn kan äta odlad lax. Fisk är nyttig mat – rik på vitaminer, mineraler och bra fett. Därför är det bra om barn äter fisk ofta, gärna 2-3 gånger/vecka. Variera sorterna och välj både feta och magra fiskar.

Hur ofta kan man äta odlad lax?

Våra beräkningar visar att man kan äta odlad lax varje vecka. Men eftersom olika fiskarter innehåller lite olika nivåer av både hälsosamma näringsämnen och miljögifter är det bra att variera sorterna. För miljön är det bra att välja fisk som kommer från stabila bestånd och som fiskats eller odlats på ett hållbart sätt.

Används fisk från Östersjön som råvara för fiskfoder?

Gränsvärden för miljögifter i fiskfoder är mycket strikta. Faktum är att gränsvärdena är hårdare för fisk som ska bli foder än de är för fisk som ska ätas av människor. Anledningen är att man vill undvika att miljögifter koncentreras och därmed ger förhöjda halter i den odlade fisken. Om Östersjöfisk används som råvara för fiskmjöl eller fiskolja till foder måste dioxiner och PCB först renas bort från råvaran. Detta görs också i de foderfabriker som använder sådan råvara. Det är Jordbruksverket som ansvarar för frågor om foder.

Gör Livsmedelsverket kontroller på odlad lax?

Ja, odlad lax ingår i livsmedelsverkets kontroll av  läkemedel , otillåtna ämnen och hormoner i livsmedelsproducerande djur,  samt i vår kontroll av miljögifter i olika livsmedel. Dessa analyser visar att halterna av miljögifter, bekämpningsmedel och läkemedelsrester är låga i odlad lax.

Hur väljer man fisk som är bra för miljön?

För miljön är det bra att välja fisk som kommer från stabila bestånd och som fiskats eller odlats på ett hållbart sätt. Titta efter miljömärkningar som ASC (internationell hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter), MSC (internationell miljömärkning för vildfångade fisk- och skaldjursprodukter) och KRAV (svensk miljöcertifiering som omfattar både vildfångade och odlade fisk- och skaldjursprodukter).

Innehåller odlad lax etoxikin?

Sedan 2018 analyseras etoxikin årligen i odlad fisk i kontrollprogrammet för rester av veterinärmedicinska preparat i kött och odlad fisk. Etoxikin har påträffats men halten  bedöms inte vara en hälsofara. 

Varför tillsätts etoxikin till fodret?

Är etoxikin farligt?

Höga halter av etoxikin har i djurstudier visat sig kunna påverka levern, njurarna och kan ge allergier. Etoxikin i sig har inte visat sig orsaka cancer i djurtester. Däremot finns det misstankar om att en förorening i tillsatsen eller en nedbrytningsprodukt av etoxikin kan vara cancerogen. Här saknas det kunskap och det är anledningen till att etoxikin inte är godkänt som växtskyddsmedel inom EU.

Finns det ett gränsvärde för etoxikin i fisk?

Nej, det finns inte gränsvärden för etoxikin i fisk. Etoxikin är däremot tydligt reglerat i grönsaker och kött och ingår i EU:s lagstiftning om bekämpningsmedelsrester. Användning av etoxikin som tillsats i foder ingår däremot inte i den lagstiftningen.

Sedan mars 2020 är etoxikin är inte längre  tillåtet att sätta till djurfoder inom EU. Djurfoder med etoxikin som sålts innan förbudet trädde i kraft får användas. När etoxikin inte längre är tillåtet att sätta till fiskfoder får det inte finnas mätbara halter av ämnet i odlad fisk.

Hur mycket Östersjölax säljs i Sverige?

Risken att man som konsument av misstag har köpt vildfångad östersjölax vid upprepade tillfällen är mycket liten. Den vildfångade laxen från Östersjön och Bottniska viken står bara för en procent av all lax som säljs i Sverige.

Vad händer om man som barn eller fertil kvinna har ätit vildfångad Östersjölax någon gång?

Östersjölax och andra feta fiskarter från Östersjöområdet innehåller betydligt högre halter av dioxin och PCB än vildfångad lax från andra hav.  Att äta Östersjölax vid enstaka tillfällen innebär ingen risk.  Äter man däremot ofta fisk med höga halter av dioxin och PCB under många års tid  kan det innebära en ökad risk.

Vårt råd för barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande är att inte äta fisk som kan innehålla höga halter dioxin och PCB oftare än två till tre gånger per år. Övriga bör inte äta sådan fisk oftare än en gång per vecka. Dioxin och PCB är ämnen som lagras i kroppen under många år och äter man mycket fisk som innehåller höga halter kan man till slut nå upp i nivåer som kan innebära en risk.

Hur vet man om färsk lax är fiskad i Östersjön?

Fångstplats ska anges på anslag eller skylt i anslutning till fiskdisken. Lax från Östersjön är vanligen blekare än odlad lax och lax från Atlanten.

Senast granskad 2020-09-30