EU-förordning 2019/759 övergångsbestämmelser för import av livsmedel - sammansatta produkter

2019-05-15

Om övergångsbestämmelser för tillämpning av folkhälsokraven för import av livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung (sammansatta produkter)

Kommissionens förordning (EU) 2019/759