Ärta – allergener att tänka på för företag

Ärtor hör till baljväxterna, liksom jordnötter, sojabönor, lupin, bönor, kikärter och linser. Ärtor kan orsaka allergiska reaktioner.

Ärtor i livsmedel

De 14 ingredienser/livsmedelsgrupper som orsakar flest allvarliga överkänslighets-reaktioner finns det särskilda märknings- och informationskrav för. Dessa 14 ingredienser/livsmedelsgrupper brukar kallas allergener och listas i bilaga II till Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011. Ärtor listas INTE i bilaga II. De är dock en relativt vanligt orsak till allergi och Livsmedelsverket har därför valt att ha särskild information om allergi mot ärta.

Vid fem tillfällen har allergiska reaktioner orsakade av ärtprotein rapporterats till Livsmedelsverket. I alla fem fallen förekom ärtprotein i köttprodukter. I fyra av fallen uppmärksammades inte att en ingrediens i livsmedlet kom från ärta. I ett av dessa fall orsakades reaktionen av panerade kycklingbitar på en restaurang. I det femte fallet hade falukorv förorenats med ärtprotein från föregående produktion.

Ärtor utgör dessutom råvara för framställning av både protein, fibrer och stärkelse, vilka sedan används som ingredienser i olika livsmedel. Ärtprotein, liksom ärtstärkelse, kan användas i hamburgare, korv, blodpudding och leverpastej. Ärtprotein kan också finnas i glutenfri pasta och lågkolhydratpasta. Ärtfiber har ibland förekommit i bröd.

Symtom

Allergi mot ärta ger precis som annan allergi symtom från huden, magen och/eller andningsvägarna. Även anafylaktiska reaktioner mot ärta finns beskrivna.

Det förekommer att den som är allergisk mot en baljväxt också reagerar mot en eller flera andra baljväxter. Det beror på att proteiner inom samma växtfamilj är snarlika. Vid allergi mot ärtor kan allergi mot jordnöt, soja, bönor, linser och/eller lupiner förekomma.

Exempel på analysmetod

Mängden ärtprotein kan bestämmas med raketelektrofores och specifika antikroppar mot ärtprotein. Metodens kvantifieringsgräns är 100 mg ärtprotein/kg.

I ärtfibrer finns cirka 5 procent protein och i stärkelse cirka 0,5 procent ärtprotein.

Allergiska reaktioner / Doser

Det är inte känt vilken som är den lägsta dos ärtprotein som kan utlösa en allergisk reaktion hos en person med allergi mot ärtprotein. Livsmedelsverket har analyserat halter av ärtprotein i livsmedel som har orsakat allergiska reaktioner. 

LivsmedelKonsumerad mängdÄrtprotein konc. mg/kgBeräknad dosReaktionÅlder

Grillkorv

25 g

11 000

225 mg

Svullnad i munnen, illamående

8 år

Falukorv

100 g

2 300

230 mg

Klåda i munnen

Vuxen

Senast granskad 2021-04-20