Nationellt kompetenscentrum

På Livsmedelsverket finns ett nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Kompetenscentrum arbetar för att alla matgäster i vård, skola och omsorg ska känna matglädje och må bra av maten.

Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg inrättades vid Livsmedelsverket 2011 på uppdrag av regeringen. Kompetenscentrum utvecklar råd, riktlinjer och stödmaterial, samverkar med andra nationella myndigheter och organisationer på måltidsområdet, sammanställer och sprider goda exempel samt anordnar branschdagar och andra mötesplatser för den offentliga måltidsbranschen och dess beslutsfattare.

Kompetenscentrum

Senast granskad 2020-02-12