Avgifter - godkännande och registrering

Nya bestämmelser om offentlig kontroll började gälla den 14 december 2019. Viss information på denna sida kan därför vara inaktuell. Läs mer här:

(Informationen på denna sida kommer att uppdateras under januari 2020.)

Avgift vid godkännande

En avgift för godkännandeprövning tas ut baserat på vägledning om riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Undantag från detta gäller för slakterier och vilthanteringsanläggningar som betalar en schablonavgift på 36 000 kr. För slakterier under 1000 ton nedsätts prövningsavgiften i nuläget till 0 kr.

Avgift kan tas ut även i fall där ansökan dras tillbaka eller då ansökan avslås.

Vid prövning av ägarbyte samt vid förändring av verksamhet vid en redan godkänd anläggning betalas halv avgift.

Avgift vid registrering

Då en anläggning registreras hos Livsmedelsverket tas en avgift på 1050 kr tas ut. 

Avgifter

Senast granskad 2019-05-13