Skyddade beteckningar

Inom EU är det möjligt att registrera beteckningar för vissa speciella livsmedel. Beteckningarna heter skyddad ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning och garanterad traditionell specialitet.

Några exempel på skyddade beteckningar är Skånsk spettkaka, Hushållsost och Falukorv.

Reglerna kring de skyddade beteckningarna är till för att hjälpa producenter av jordbruksprodukter och livsmedel. De gör det möjligt för företagarna att informera om produkternas och livsmedlens egenskaper och särskilda kvaliteter.

Fördel att skydda produkter

Sverige har inte någon tradition att skydda geografiska- eller ursprungsbeteckningar. Istället har man skyddat varumärken. Men det finns fördelar med skyddade beteckningar, till exempel:

  • Skyddet varar för evigt.
  • Det är gratis att ansöka om skyddet.
  • Många är villiga att betala mera för en produkt med en skyddad beteckning.

Kontrollen av att reglerna kring skyddade beteckningar efterlevs sker inom den ordinarie livsmedelskontrollen.

Var hittar man de skyddade beteckningarna?

Det finns över 1000 beteckningar registrerade i EU:s databas. De flesta produkterna kommer från EU men några är från länder utanför EU.

Alkoholhaltiga drycker

För vin, aromatiserade viner, som till exempel glögg, kryddat och sötat vin, och spritdrycker gäller ännu inte samma regler om beteckningar som för mat.

Senast granskad 2020-01-29