Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Norsholms Viltkött


Anläggningsnummer

774

Postadress

Skärkind Stubbetorp 2, 617 92 NORSHOLM

Kommun

NORRKÖPING

Län

ÖSTERGÖTLAND

Kategori

MM

Övrig verksamhet

IV-CP IV-GHE

Djurslag

wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket