Traces (Trade Control and Expert System) i exporten

Här hittar du mer information om EU Kommissionens system Traces som används vid export av livsmedel till länder utanför EU.

Vad är Traces?

Harmoniserade intyg i Traces

Utfärda intyg i Traces

Intygen ska fyllas i av exportören i Traces, inspektören fyller i vissa delar i systemet, intyget skrivs sedan ut för att signeras och stämplas av inspektören vid den behöriga myndigheten (Livsmedelsverket eller en kommun). 

Manualer till Traces

Senast granskad 2021-04-22